Một PG đã tạo dáng táo bạo trong sự kiện quảng cáo xe hơi, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người khác thì lên tiếng chỉ trích sự lộ liễu của cô.

game4v-pg (1)game4v-pg (4)game4v-pg (5)game4v-pg (6)game4v-pg (7)game4v-pg (8)game4v-pg (9)game4v-pg (10)game4v-pg (11)game4v-pg (13)game4v-pg (14)game4v-pg (15)