Đồ Sơn ‘cháy’ hàng, gái không kịp mặc quần áo

Những hôm Đồ Sơn có chọi trâu, khách ra vào nhà nghỉ tấp nập. Người này vừa ra, người kia đã vào, thậm chí có […]

continue reading »